Rijnmondse ziekenhuizen verduurzamen hun mobiliteit

De negen SRZ-ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben op 31 augustus de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit ondertekend en zijn daarmee partner geworden binnen de Alliantie Duurzame Mobiliteit. De alliantie is tot stand gekomen in samenwerking tussen werkgevers, gemeente Rotterdam en Zuid-Holland Bereikbaar als uitvoeringsorganisatie. De ziekenhuizen verbinden zich aan de ambitie om actief aan de slag te gaan met het verduurzamen van het woon-werkverkeer van hun medewerkers en het zakelijk verkeer.

Terugbrengen CO₂-uitstoot

De ambitie is om de CO₂--uitstoot in 2030 met 50% terug te brengen ten opzichte van het niveau van 2016. Naast de ziekenhuizen zijn al 75 andere grote bedrijven alliantiepartner. Bij elkaar vertegenwoordigen zij circa 110.000 medewerkers.
Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Ik zie de samenwerking met de besturen van de Rotterdamse ziekenhuizen als een belangrijke stap op weg naar het behalen van de klimaatdoelen voor 2023. Ontzettend mooi dat we voor duurzame mobiliteit bij de medewerkers van de ziekenhuizen nu gezamenlijk stappen kunnen zetten.”

Uitstoot personenauto’s is werkgerelateerd

Duurzame Mobiliteit Rotterdam heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO₂-uitstoot in de regio. De helft van de CO₂-uitstoot van personenauto’s is werkgerelateerd. Door als werkgevers proactief aan de slag te gaan met andere mobiliteitsconcepten voor werknemers kan het verschil gemaakt worden. Denk aan het gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en elektrisch (deel)vervoer. Door een andere wijze van vervoer wordt tegelijk bijgedragen aan een blijvend bereikbare stad en regio.

Samenwerken aan duurzame zorg

Op dit moment zijn er grote uitdagingen in de ziekenhuizen om de zorg toekomstbestendig te maken. Een van die uitdagingen is het leveren van duurzame zorg, want het is bekend dat de ziekenhuizen in Nederland veel CO₂- uitstoten. De ziekenhuizen in de regio Rijnmond hebben daarom een netwerk opgezet om regionaal aan hun duurzaamheidsdoelen te werken.
Yvonne Koppelman (Bestuurder Oogziekenhuis en voorzitter duurzaamheidsnetwerk): “Het is belangrijk dat het zoeken naar duurzame oplossingen in samenwerking gebeurt. Wij hebben elkaar nodig om kennis uit te uitwisselen, samen te werken aan oplossingen en om te leren van elkaar. Het zijn gemeenschappelijke problemen waar voor elk ziekenhuis een gelijksoortige oplossing moet komen. Als wij bijvoorbeeld kijken naar duurzame mobiliteitsoplossingen is het belangrijk dit af te stemmen met gemeenten en vervoerders waarbij de samenwerking tussen de ziekenhuizen bovendien leidt tot een kritische massa om grote stappen te kunnen zetten.”

Negen ziekenhuizen

De stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) is het samenwerkingsverband van negen ziekenhuizen in de regio Rijnmond, te weten Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Ikazia Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Het Oogziekenhuis Rotterdam, Rijndam Revalidatie, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.