Rotterdamse ondernemers: bereikbaarheid oplossen doen we met elkaar!

Ruim 140 ondernemers en logistieke partijen uit Rotterdam en omgeving kwamen op 13 november bij elkaar om geïnformeerd te worden over de komende onderhoudswerkzaamheden, omleidingen, nieuwe wetgeving, subsidieregelingen en ook over de duurzame oplossingen. Want die zijn er wel degelijk. Moderator Elske van de Fliert noemde direct bij de start het beestje bij de naam: “Er komt hinder, grote hinder zelfs, de komende jaren op de weg en het spoor. Maar met elkaar zorgen we dat de regio duurzaam bereikbaar blijft.” Een terugblik.

Samenwerking publiek en privaat

“In dit drukke gebied leggen we met elkaar leggen de puzzel als het gaat om mobiliteit, werkzaamheden, doorstroming en oplossingen. Er wordt samengewerkt tussen Rijkswaterstaat WNZ, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Zuid-Holland, MRDH, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, en de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en evofenedex, TLN, Deltalinqs, MKB Rotterdam, Connekt, RET en de Fietsersbond, “zegt Jos van Hees, directeur van ZHB. “Op onze website www.zuidhollandbereikbaar.nl treft u de grote werkzaamheden voor heel de provincie aan. Dus laat u voorafgaand aan uw reis goed informeren.”

Weg- en spoorwerkzaamheden: 4 projecten uitgelicht

Vervanging  viaduct Hoofdweg A16 en Realisatie A16
“Over de A16 rijden per dag 225.000 motorvoertuigen, dus werkzaamheden en onderhoud zijn enerzijds onvermijdbaar en anderzijds levert het hinder op voor het verkeer. Het viaduct in de A16 moet in zijn geheel vervangen worden. Die vervanging is als extra scope toegevoegd aan het project A16 Rotterdam. Kijk hier voor meer en actuele informatie.

Onderhoud Erasmusbrug
De Erasmusbrug, het icoon van Rotterdam, krijgt in 2024 een onderhoudsbeurt. De werkzaamheden starten direct na de marathon, rond half april, en duren tot ongeveer het einde van het jaar. Kijk hier voor meer en actuele informatie.

Spoor op traject Rijswijk - Rotterdam
In 2019 is al gestart met de werkzaamheden op dit traject in de nieuwe wijk Rijswijk-Buiten waar een tunnel onder het spoor is aangelegd. Op diverse plaatsen langs het traject zal het aantal sporen worden verhoogd van twee naar vier, waardoor het aantal treinen per uur ook kan toenemen. Kijk hier voor meer en actuele informatie.

Reconstructie Hofplein
Het huidige beeld van het Hofplein laat veel asfalt en weinig groen zien. Maar daar komt de komende jaren verandering in. Er wordt gestart met de aanleg van een stadsparkje, de bereikbaarheid van het gebied blijft een prioriteit. Kijk hier voor meer en actuele informatie.

Oplossingen van ondernemers: de praktijk

Juriaan Cijsouw van Mainfreight: “Als logistiek kun je het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld door de wagen overdag buiten de stad op een hub te plaatsen en ‘snachts de stad in te rijden. De hub staat bij ons klaar voor jullie. We rijden zelf ook deels elektrisch, en vol heen en vol terug.
Tip: Zoek de samenwerking op met andere partijen bij moeilijkere uitdagingen.”

Baauw van Intermax: “We hebben bewust gekozen om ons bedrijf te vestigen in het centrum van Rotterdam. Want daar is het leuk! Veel medewerkers reizen met het OV. Het wagenpark bestaat uit 50 lease auto’s. Want onze medewerkers van bijvoorbeeld de storingsdienst moeten dag en nacht overal snel zijn. Maar ze rijden wel elektrisch.
Tip: Koop energie per uur in want dat is goedkoper.“

Wilbert Ruck van Alstom Netherlands: "Verduurzaam de mobiliteit van je medewerkers. Vooral door thuiswerken. De niet gereden kilometer is de meest duurzame kilometer. Als je toch onderweg moet doe het dan met de fiets of het OV. En als je met de auto moet rijden, neem dan een elektrische auto.
Tip: Plaats laadpalen op kantoorlocaties.”

Jeroen Hermsen van de RET: “Samen met de gemeente Rotterdam heeft de RET een aanbod voor werkgevers ontwikkeld. Een combipakket voor de P+R en OV.
Medewerkers krijgen een gegarandeerde parkeerplek op de P+R en stappen daar in het OV.
Dan ben je snel en duurzaam de stad in. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus neem contact met ons op.

Hoe denkt u over…?

Stelling 1: Gezien het vele onderhoud is bereikbaarheid vooral de verantwoordelijkheid van ondernemers.
De meeste ondernemers in de zaal zeggen: Nee, dat is de overheid verantwoordelijk voor. Frans Hamerslag, wethouder Schiedam, reageert daarop. "Ondernemers hebben zelf de meeste baat bij onderhoud en ook bij de doorstroming en bereikbaarheid. Dus pak ook de verantwoordelijkheid en ga samen met overheden aan de slag. We moeten het samen doen."

Stelling 2: In stedelijk gebied is met de auto rijden helemaal niet nodig, er zijn genoeg alternatieven.
Ja, zegt de meerderheid in de zaal. Wethouder Krimpen aan den IJssel, John Janson reageert: “In het stedelijk gebied zijn er inderdaad heel veel mobiliteitsalternatieven voorhanden. We faciliteren dat als overheid. Maak er gebruik van."

Stelling 3: Het is logisch dat op bedrijventerreinen (en buiten de stad) ondernemers samenwerken om vervoer aan te bieden aan hun medewerkers.
Ja, zeggen de meeste ondernemers. Dat is logisch. Frans Hamerslag: “Het is een goed idee om die samenwerking op te zoeken. Met schaalvergroting worden alternatieven ook voor het MKB betaalbaar. Denk ook aan deelfietsen.”

Stelling 4: Logistiek is de gebeten hond bij de werkzaamheden.
Hierover zijn de meningen verdeeld. John Janson: “Bekijk als logistieke ondernemer welke alternatieven het beste bij je passen. Dat zal soms ook omrijden zijn, hoewel dat extra kosten en extra druk op het wegennet met zich meebrengt. Er zijn ook andere mogelijkheden. We moeten dit met elkaar oplossen.”

Stelling : Als ondernemer heb ik maatwerk, adviezen en informatie nodig om de files het hoofd te bieden.
De zaal heeft hierover een wisselende mening. Beide wethouders reageren door te melden dat ZHB wil helpen met oplossingen voor die bedrijven die dat wensen.

Wetgeving, regelingen en subsidies

Modal Shift Regeling. Hans Keetman van Connekt
Dit is een landelijke subsidieregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel is het stimuleren van vrachtcontainers of bulklading van de weg naar vervoer over het water of via het spoor. In totaal is hiervoor €7,5 miljoen beschikbaar voor een maximum van €20 per container. Het is gericht op verladers en expediteurs die goederen willen vervoeren via de binnenvaart of via spoor.
De modal shift van ‘weg naar water’ is gericht op de corridors zuid, oost en zuid-oost als verlichting van de congestie veroorzaakt door de vele renovatiewerkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het inschrijfformulier is te downloaden via de website.

ZE-zone voor bestel- en vrachtwagens in Rotterdam. Michael van Wijngaarden van gemeente Rotterdam
Per 1 januari 2025 gaat de ZE-zone in. Het betekent het volgende:

- Alle nieuwe voertuigen uitstootvrij
- Oude brandstofvoertuigen worden geweerd
- Er komt een overgangsregeling voor schonere brandstofvoertuigen
- Er is een uitkoopregeling en er zijn subsidies.

Doel is een slimme en duurzame logistiek. Neem bij vragen contact met ons op. Kijk op de website.

Joint Corridors Off Road Zuid-Holland. Babische van de Loo van de Provincie Zuid-Holland.
Joint Corridors Off-Road is een programma waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken om modal shift te realiseren. Het programma richt zich met name op het wegnemen van drempels die een stap naar multimodaal transport in de weg staan. Een joint corridor is een gezamenlijk transportverbinding via de binnenvaart of spoor waarbij meerdere vervoerders, terminals, operators en verladers samenwerken. Meer informatie op de website.

Besluit CO2 reductie personenmobiliteit. Ellery Landheer. ZHB
Werkgevers met 100 medewerkers of meer moeten vanaf 1 juli 2024 registreren hoe hun medewerkers reizen. Dat betreft het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten. Het ministerie biedt een handreiking en ZHB heeft een toolbox gemaakt. Deze is hier te downloaden.

Welkom aan de nieuwe partners Duurzame Mobiliteit

Cees Vingerling, relatiemanager ZHB: "n Rotterdam stropen de bedrijven de mouwen op en gaan voortvarend aan de slag met duurzame Mobiliteit. Dat zijn geen holle frasen. Inmiddels hebben 96 bedrijven de intentieverklaring Duurzame Mobiliteit ondertekend. Het doel is een reductie van de CO2-uitstoot mobiliteit in 2030 met 55%. Die 96 bedrijven zijn goed voor ruim 140.000 medewerkers. Daarnaast zijn er 16 bedrijventerreinen aan de slag. Zij vertegenwoordigen met elkaar ruim 52.000 medewerkers. En het werkt. Uit de 0 en 1-meting van de 1e 25 partners zien we een daling van 47% van de uitstoot per fte.
Hoe zij dat doen? Thuiswerken/niet-reizen, videovergaderen, fiets, e-bike, OV, lopen, elektrisch rijden.

De afgelopen maanden hebben we weer veel nieuwe partners mogen verwelkomen.
- Endenburg Elektrotechniek
- Van Herk Makelaars/Schep groep
- ICT Group
- Alstom Netherlands
- Kiddoozz
- Gemeente Ridderkerk
- Leger des Heils
- Ikazia Ziekenhuis
- Oogziekenhuis
- Laurens
- IJsselland Ziekenhuis
- Conforte (met alle 13 aangesloten zorginstellingen)
- Aafje

Sluit ook aan en laten we van elkaar leren en elkaar inspireren om Rotterdam en regio duurzaam bereikbaar te maken. Neem contact met ons op. Of bekijk de website.

Tot slot

Elske van de Fliert bedankt alle sprekers en alle ondernemers in de zaal voor hun actieve bijdrage. Zij meldt dat alle deskundigen in de lounge beschikbaar zijn voor vragen.