Samen Bereikbaar verhuist naar Zuid-Holland Bereikbaar: nieuwe naam, zelfde aanpak

De community Samen Bereikbaar is onlangs verhuisd. Samen Bereikbaar is nu onderdeel van Zuid-Holland Bereikbaar. Onder deze nieuwe vlag blijven werkgevers en overheden succesvol samenwerken aan bereikbaarheid in de communities Drechtsteden Bereikbaar’ en ‘Zuid-Hollandse Eilanden & Haven Bereikbaar’. Deze aanpak wordt uitgebreid naar provinciaal niveau, waarbij de gezichten in de regio hetzelfde blijven.

De provincie Zuid-Holland heeft de komende jaren door infrastructurele onderhoudsprojecten en woningbouw grote uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Werkgevers en overheden hebben elkaar hard nodig om oplossingen te bedenken om de hele regio bereikbaar te houden en om stappen te zetten naar duurzame mobiliteit en CO2-reductie. Hierbij kan men leren van de succesvolle samenwerking sinds 2016 in Samen Bereikbaar. Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers  Drechtsteden en Saskia Platenkamp van de gemeente Dordrecht zijn beiden al jaren enthousiast ambassadeurs van deze community. In dit artikel noemen ze diverse succesvolle voorbeelden die gerealiseerd zijn dankzij Samen Bereikbaar.

Vroegtijdig geïnformeerd
Ondernemer Jacob Klink ziet duidelijk de toegevoegde waarde van de community voor ondernemers. “Het is prettig dat we als werkgevers met overheden en wegbeheerders aan één tafel zitten. We zijn zo al vroeg op de hoogte van geplande werkzaamheden. Zo hoorden we dat onderhoudswerkzaamheden aan de Drechttunnel en Papendrechtse Brug gelijktijdig op stapel stonden. Dat zou funest zijn voor de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard. In overleg met overheden is voorkomen dat de werkzaamheden tegelijkertijd plaatsvonden. Anderzijds kunnen wij als werkgevers helpen met oplossingen, zoals medewerkers thuis laten werken of later naar het werk laten vertrekken.”

Twee kanten
Saskia Platenkamp  ziet ook het voordeel van samen optrekken. “De overheid was gewend om bereikbaarheidsproblemen zelf op te lossen vanuit een ivoren toren. Maar dat werkt niet. Je hebt partners nodig zoals werkgevers om vanuit meerdere kanten het bereikbaarheidsprobleem te bekijken en samen oplossingen te bedenken die voor alle partijen werkbaar zijn.”

Saskia Platenkamp (links) en Jacob Klink (rechts).

Oplossingen onderhoud N3
Als praktijkvoorbeeld noemt ze de samenwerking tijdens het groot onderhoud aan de N3 in Dordrecht enkele jaren geleden. “Het Albert Schweitzer Ziekenhuis ligt vlakbij de N3 en moet altijd bereikbaar zijn. We zijn via de community vroeg met het ziekenhuis in gesprek gegaan: hoe houden we een baan vrij op de N3 voor ambulances en hulpdiensten? En welke alternatieven zijn ervoor het woon-werkverkeer van het ziekenhuispersoneel? Het goede netwerk kwam ons ook van pas bij het informeren van bedrijven op bedrijventerrein De Staart, pal aan de N3. Onze publieksvoorlichting bleek daar onvoldoende te zijn aangekomen op het moment dat de werkzaamheden bijna van start gingen. We konden een beroep doen op werkgeversorganisaties in de community, zij hebben alle ondernemers alsnog geïnformeerd en hebben we een tijdelijke waterbushalte gecreëerd bij het bedrijventerrein.”

Bereikbaarheid onder druk
Jacob en Saskia zien ook voor de komende jaren de toegevoegde waarde van de communities. Saskia: “Tot 2035 staan er grote infrastructurele onderhoudsprojecten op de rol in de hele provincie Zuid-Holland. Ook worden er tienduizenden woningen gebouwd in onze regio. Werkgevers en overheden hebben elkaar hard nodig om de regio bereikbaar te houden. Belangrijk is om het bereikbaarheidsprobleem structureel aan te pakken, in plaats van projectmatig van hinder naar hinder.”

Nut en noodzaak
Het is een van de redenen waarom Samen Bereikbaar de handen ineen slaat met Zuid-Holland Bereikbaar. Jacob: “Met de grote en groene uitdagingen die voor ons liggen, zie ik zowel voor werkgevers als overheden nut en noodzaak om de ervaringen uit Samen Bereikbaar breder te delen en om ook weer te leren van andere partijen in de provincie.”

Samen Bereikbaar gaat op in Drechtsteden Bereikbaar en Zuid-Hollandse Eilanden & Haven bereikbaar. Alle informatie is (straks) te vinden op http://www.zuidhollandbereikbaar.nl/werkgevers/communities/

Heb je vragen over de verhuizing of interesse om bij de community aan te sluiten? Neem contact op met Anna Schouten, de mobiliteitsadviseur van deze community. Je vindt haar contactgegevens in de overzichtspagina.