“Samen houden we het havengebied bereikbaar”

In en rond het Rotterdamse havengebied staan noodzakelijke, grootscheepse werkzaamheden aan wegen, bruggen en tunnels op de rol. “De Hartelbrug, Heinenoordtunnel, de renovatie van de Spijkenisserbrug, de aanleg van Porthos, de aansluiting van de Blankenburgverbinding op de A15...” Als mobiliteitsadviseur Tim Klein opsomt welke werkzaamheden zullen plaatsvinden, wordt de omvang snel duidelijk. De verkeershinder die dit met zich meebrengt is groot en langdurig.

Door al deze werkzaamheden voelen de meeste bedrijven sterk de urgentie om juist nu te weten wat dit betekent voor hun bedrijf en hoe ze met deze hinder omgaan. De mobiliteitsadviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar helpen bedrijven en werknemers door deze lastige periode heen. En: voor (logistieke) bedrijven is dit helemaal gratis. Tim Klein, mobiliteitsadviseur in het Rotterdamse havengebied, vertelt wat de mogelijkheden zijn.

Informeren, analyseren en adviseren

“In eerste instantie is onze taak om bedrijven te informeren over de enorme opgave met alle lopende en komende werkzaamheden, die grote impact hebben op de bereikbaarheid,” legt Tim uit. Nadat het eerste contact is gelegd, krijgen bedrijven gratis de kans via een mobiliteitsscan een nulmeting te laten doen. “Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in het woon-werkverkeer van een bedrijf en de potentie en impact voor aanpassingen van de reiswijze.”

Dit maakt voor werkgevers snel inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om de mobiliteit van de werknemers te optimaliseren. “Deze veranderingen in de reiswijze zijn een uitkomst tijdens de onderhoudswerkzaamheden”, zegt Tim, “maar kunnen óók voor structurele duur een belangrijke omslag betekenen. We leveren advies op maat, dus waar het bedrijf specifiek behoefte aan heeft. Op aanvraag doen we een enquête onder het personeel om te zien wat de wensen van de medewerkers zijn. Daaruit volgt een plan van aanpak met concrete vervolgstappen waar wij het bedrijf intensief kunnen ondersteunen.”

Efficiëntie, productiviteit en omgeving

Waarom moet een bedrijf zich eigenlijk druk maken om de bereikbaarheid? Een vraag waar Tim een duidelijk antwoord op heeft: “Ten eerste vanwege het reistijdverlies, dat flink kan oplopen. Werknemers zitten meer in de auto en leveren dus minder productie. Niet alleen vervelend voor een bedrijf, maar ook voor de medewerkers zelf. Wellicht is een andere manier van reizen dan tijdelijk of structureel een betere optie.”

Voor sommige bedrijven telt het milieu: “Hoe langer we in de auto zitten of hoe meer we in de file staan, hoe slechter dat is voor het milieu.” Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland start per 1 juli 2024 een nieuwe wet die bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om jaarlijks hun woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit te rapporteren. “Ook daar moeten grotere bedrijven rekening mee te houden,” benadrukt Tim.

Bedrijven die serieus werk willen maken van duurzame mobiliteit, tekenen een intentieverklaring om de CO2-uitstoot te verminderen. Een aantal grote terminals en andere bedrijven in het havengebied hebben zich al bij dit netwerk aangesloten. Tim: “Daarmee ben je als bedrijf goed voorbereid op de toekomst.”

Voorbereid op een veranderende omgeving

Tim is als mobiliteitsadviseur bekend met een breed scala aan mobiliteitsoplossingen. Hij legt er graag de nadruk op dat alles mogelijk is. “We kunnen van nul af aan beginnen en het bedrijf tijdens het complete proces begeleiden, maar we ondersteunen ook bedrijven die zelf ideeën hebben of al oplossingen bieden qua mobiliteit. Daarnaast helpen we bedrijven voor en tijdens de onderhoudsprojecten, door hen op de hoogte te houden en tools en oplossingen te bieden. Uiteindelijk moet het bedrijf zelf ook aan de slag. Dat kan met behulp van onze adviezen en ingrepen.”

Dit kan het gebruikmaken van bestaande oplossingen zijn, of het vormen van nieuwe oplossingen op maat. Voorbeelden zijn: meer samen reizen, op andere tijden reizen, deels thuis werken, fietsen of e-bikes aanschaffen. Bedrijven in de haven kunnen daarnaast het gebruik van de Maasvlaktehopper stimuleren. “De Maasvlaktehopper is een OV-dienst op afroep in het havengebied met opstapopties in Brielle en Vlaardingen-Oost. Bedrijven kunnen een eigen halte aanvragen voor de deur of in de buurt met andere bedrijven samen. Sinds de rittijden van de Maasvlaktehopper zijn uitgebreid, is het ook voor mensen in nachtploegendiensten een wezenlijke optie.”

Altijd resultaat

Tim kan precies inzichtelijk maken hoeveel procent van de medewerkers last krijgt van (in)directe hinder door onderhoud: “Hoe meer we weten over de mobiliteit van het bedrijf, hoe beter we de pijn kunnen verzachten. Mijn advies: ga met ons in gesprek, het is kosteloos. Onze ervaring is dat het altijd tot een resultaat leidt. Het kost relatief weinig tijd en levert nog zoveel meer op. Ook voor de werknemers. Er zijn echt alternatieven voor de auto! Niemand is blij wanneer je iedere dag in de file staat. Bespreek dit ook met je werkgever, eventueel samen met collega’s. Want alleen met elkaar houden we Zuid-Holland én het havengebied in beweging.”

Neem contact op

Gratis inzicht in en verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid van je bedrijf begint met een mail naar timklein@zuidhollandbereikbaar.nl of een telefoontje naar 06 – 48 85 62 06. Ben je niet gevestigd in de Rotterdamse haven, maar wil je wel graag aan de slag? Op deze pagina vind je de gegevens van adviseurs in andere gebieden.