Terugkoppeling themabijeenkomst Heinenoordtunnel & Haringvlietbrug

Op 6 december kwamen meer dan 30 bedrijven in Het Numans-Dorps-huis samen voor de themabijeenkomst Heinenoordtunnel & Haringvlietbrug. De komende periode worden er in verschillende gebieden bijeenkomsten over deze onderwerpen georganiseerd. Zuid-Holland Bereikbaar stond kort stil bij de werkzaamheden die op de planning staan en de te verwachte hinder in het gebied. Voor vragen over de afsluitingen worden mensen verwezen naar Rijkswaterstaat. Centraal stond welke acties organisaties kunnen ondernemen om de hinder voor zichzelf en hun collega-bedrijven zo veel mogelijk te beperken. 

Projectleider namens Zuid-Holland Bereikbaar, Piet Steigstra, heet de aanwezigen welkom. Snel wordt het woord gegeven aan Lennart de Pee, mobiliteitsmakelaar voor de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. “Goed om vooraf helder te hebben wie waar van is. Zuid-Holland Bereikbaar is het loket voor bedrijven en gaat graag met u in gesprek over de alternatieven tijdens de afsluitingen. Rijkswaterstaat gaat over publiekscommunicatie naar weggebruikers en communiceert over het onderhoud, planning en de maatregelen. Deze informatie kan overigens voor bedrijven ook interessant zijn.” 

Download hieronder het complete verslag van de themabijeenkomst.