The Hague Connected en Haagse werkgevers boeken opnieuw resultaat met deelname aan Europese Mobiliteitsweek 2023

Jaarlijks organiseert de Europese Commissie de Europese mobiliteitsweek, een bewustwordingscampagne over duurzame stedelijke mobiliteit. Net als vorig jaar deden The Hague Connected samen met andere Haagse bedrijven van 16 tot en met 22 september 2023 mee. Dit jaar was het thema ‘reis groen, duurzaam en gezond’.

NN, Shell, Siemens (allen verenigd in The Hague Connected) hebben zich samen met de gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland, MKB Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, Rabobank, Green Business Club Beatrixkwartier en The Hague & Partners ingezet voor de bevordering van duurzaam reisgedrag in de regio Den Haag

Activiteiten
Tijdens de Mobiliteitsweek werden medewerkers aangemoedigd om te fietsen, het openbaar vervoer te gebruiken, de spits te mijden of thuis te werken. De deelnemende bedrijven ontvingen via de Economic Board The Hague en Zuid Holland Bereikbaar een digitale toolbox met daarin handige tips met duurzame mobiliteit opties. De gehele week stond in het teken van gezamenlijk impact maken op- en vergroten van duurzame mobiliteit. ‘’Het is mooi om op deze manier gezamenlijk met andere grote Haagse werkgevers bij te dragen aan dit initiatief. Met het oog op de mobiliteitstransitie is het goed dat deze campagne jaarlijks terugkomt en Den Haag zich hiervoor blijft inzetten.‘’ aldus Marco Esser, Directeur van The Hague & Partners.

Resultaten
Vanuit Rijkswaterstaat zijn er metingen verricht en is er naar alle data gekeken voorafgaand aan-, tijdens en een maand na de actieweek. Tijdens de Europese Mobiliteitsweek zijn er 3,5% minder auto's op de weg in de regio Den Haag gemeten en is er 30.000 km minder afgelegd op de A4, A12 en de N14. Hierbij is rekening gehouden met de hinder op toegangswegen en de bijkomende omleidingen van en naar Den Haag. Vanuit Zuid Holland Bereikbaar werden de resultaten enthousiast ontvangen: “De vermindering van het aantal autokilometers in de week heeft als tweede opbrengst een CO2-reductie van bijna 6 ton. Mooi om te zien dat de gezamenlijke inspanning tot meetbare resultaten heeft geleid."

Toekomst
De mobiliteitsweek draagt bij aan bewustwording en helpt werkgevers na te denken over de (wettelijke) veranderingen die de komende jaren plaatsvinden, zoals de rapportageverplichting werk gebonden personenmobiliteit en de Zero-Emissie stadszones.

Voor meer informatie over The Hague Connected en de resultaten van de Mobiliteitsweek 2023, kunt u contact opnemen met: info@economicboardthehague.org of met Zuid Holland Bereikbaar via theonoordman@zuidhollandbereikbaar.nl.