Aankondiging van de Europese Mobiliteitsweek in Den Haag met geillustreerde personages die thuis aan het werk zijn of naar werk onderweg zijn

The Hague Connected stimuleert duurzamere mobiliteit in Haagse regio tijdens de Europese mobiliteitsweek

Van 16 tot en met 22 september 2023 organiseert de Europese Commissie voor de 21e keer de Europese Mobiliteitsweek. Vorig jaar is na metingen van Rijkswaterstaat gebleken dat in de mobiliteitsweek van september 2022 de files op de A4 rondom Den Haag en Rijswijk waren verminderd. Reden voor The Hague Connected om ook dit jaar weer gezamenlijk met werkgevers uit regio Haaglanden de handen ineen te slaan.

Europese Mobiliteitsweek 2023

Jaarlijks organiseert de Europese Commissie de Europese Mobiliteitsweek, een bewustwordingscampagne over duurzame stedelijke mobiliteit. Bijna 3000 steden in Europa doen mee en stimuleren gedragsverandering op het gebied van actieve mobiliteit, openbaar vervoer en andere schone, vervoersoplossingen.

Naast de insteek als bewustwordingscampagne voor duurzame stedelijke mobiliteit kan er ook geanticipeerd worden op alle (wettelijke) veranderingen waar werkgevers mee te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld de invoering van het ontwerpbesluit CO2-reductie werk gebonden personenmobiliteit en de Zero-Emissie stadszones.

Samenwerkingsverband van werkgevers in Den Haag

Vorig jaar werd in de mobiliteitsweek in totaal 70.000 kilometer minder afgelegd met als gevolg minimaal 3% minder files. Uitgaande van dit percentage en een gemiddelde uitstoot van een personenauto, leidde dat tot een reductie van 14 ton CO2. Daarom stimuleert The Hague Connected, een samenwerkingsverband van grote Haagse werkgevers vanuit de Economic Board The Hague, het Europese initiatief wederom in de hofstad.

Gezamenlijk stimuleren de werkgevers hun medewerkers tot duurzamer reisgedrag. Dit om bij te dragen aan bewustwording voor een verbeterde doorstroom op toegangswegen in en om Den Haag. De volgende werkgevers doen mee met de mobiliteitsweek: Aegon, NN, PostNL, Shell, Siemens (allen verenigd in The Hague Connected), Gemeente Den Haag, Provincie Zuid Holland, MKB Den Haag, VNO-NCW, Rabobank, Green Business Club Beatrixkwartier en The Hague & Partners.

Samenwerking Zuid-Holland Bereikbaar

Voor de inhoudelijke ondersteuning wordt er samen opgetrokken met Zuid-Holland Bereikbaar. Samen met de Economic Board The Hague is er een ‘inspiratie toolbox’ gecreëerd. Werkgevers hebben daarmee toegang tot handige duurzame mobiliteitstips om medewerkers te stimuleren en te inspireren. Daarnaast gebruiken werkgevers deze week om (nieuw) mobiliteitsbeleid onder de aandacht te brengen.

Deelnemen aan de Europese Mobiliteitsweek

Bedrijven zijn van harte uitgenodigd om van 16 tot en met 22 september mee te doen met de Europese Mobiliteitsweek. Vanuit de Economic Board The Hague en Zuid-Holland Bereikbaar is ondersteuning mogelijk voor de Haagse regio. Neem contact op via info@economicboardthehague.org of met theonoordman@zuidhollandbereikbaar.nl.