De deelnemers aan de thematafel Fiets

Thematafel: Hoe zorgen we dat fietsen normaal wordt?

Een van de voordelen van het Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiliteit is dat partners van elkaar leren en elkaar inspireren. Daarom worden thematafels georganiseerd zoals onlangs over het onderwerp: Hoe zorgen we dat fietsen normaal wordt? Gastheer was Kiddoozz.

Met de fiets van de zaak 3x vaker op weg

Jennifer Woltjer van Lease a Bike vertelt hoe je als werkgever je medewerkersgoed kunt ondersteunen bij het aanschaffen/leasen van een fiets. Kiddoozz is hier in de afgelopen maanden al mee bezig geweest en heeft hun hele fietsregeling daarop herschreven. De andere werkgevers hadden zonder uitzondering een paar jaar geleden wel gekeken naar de fiets van de zaak, maar op dit moment niet. Juist daarom wilden zij horen wat er dan toch nog mogelijk is. Het blijkt namelijk zo te zijn dat mensen die een fiets van de zaak krijgen drie keer vaker de fiets pakken om naar het werk te rijden en dit vier keer zo vaak doen voor een privérit.

Het nieuwe beleid van Kiddoozz is ruimhartig: er is de mogelijkheid om op een fiets van de zaak te rijden en in de wintermaanden met het OV te komen. Medewerkers krijgen fietsaccessoires erbij en na drie jaar betaalt Kiddoozz de afkoopsom van de leasefiets. Het positieve effect voor Kiddoozz is dat medewerkers gezonder worden (heel belangrijk omdat het ziekteverzuim nu hoog is) en Kiddoozz kan op deze manier medewerkers langer aan zich binden (terwijl ze nu heel veel geld uitgeven aan het inhuren van uitzendkrachten). Kortom: de businesscase is snel gemaakt.

Tips en aandachtspunten

Na afloop vertrokken de deelnemers geïnspireerd én met een lijst tips. We noemen er een aantal:
Denk aan het organiseren van een ambassadeursgroep, en denk ook aan het ter beschikking stellen van fietslessen. Communiceer herhaaldelijk over de regeling bijvoorbeeld via interviews met collega’s die veel fietsen en natuurlijk goed monitoren.

Alle deelnemers waren het er over eens: met fietsstimulering is meer mogelijk dan van te voren gedacht.

Doe ook mee. Word partner!

Wil je ook een thematafel bijwonen? Of heb je een wens waar het gesprek over moet gaan? Word ook partner van het Werkgeversnetwerk Duurzame Mobiiteit en denk en doe mee. info@zuidhollandbereikbaar.nl