Stap 3: advies op maat

Onze werkgeversaanpak en werkwijze

We helpen je graag op weg

Heb je liever hulp bij het in kaart brengen van de kansen voor jouw organisatie? Onze mobiliteitsadviseurs helpen je kosteloos met advies op maat. We kijken waar jouw behoefte ligt, gaan samen aan de slag met een mobiliteitsscan en komen met een concreet plan van aanpak. Zo heb jij handvaten voor een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid.

Vind een adviseur bij jou in de buurt

Met de kerntaken die jij als bedrijf hebt, is het prettig als je hulp kunt krijgen rondom het stuk mobiliteit. Vaak hebben jouw medewerkers het al druk met andere zaken. We snappen dat mobiliteit niet bovenaan de lijst staat. Toch wordt het steeds urgenter om met jouw mobiliteit aan de slag te gaan. Er komen veel onderhouds-, renovatie- en bouwprojecten in Zuid-Holland aan en daarom is het nú de tijd om vooruit te kijken en aan te passen. Daar kunnen wij bij helpen.

Onze werkgeversaanpak

Gelet op de grote onderhoudsopgave waar we in Zuid-Holland voor staan en de missie van ons samenwerkingsverband, is het niet gek dat we ons specifiek richten op werkgevers: een groot deel van het verkeer is werkgerelateerd. Werkgevers kunnen dus een belangrijke rol spelen in het reduceren van de drukte en hinder op de wegen. Andersom helpt het werkgevers ook: zo hebben jouw werknemers minder last van de files en kun je (duurzaam) bereikbaar blijven, ook in de toekomst. Een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid helpt bovendien bij een betere vitaliteit van je werknemers, het kunnen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen (zoals het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit) en je blijft een aantrekkelijke werkgever voor huidig en nieuw talent.

Voor wie is het?

Voor alle type werkgevers in Zuid-Holland die aan de slag willen met bereikbaarheid en duurzaamheid. We maken geen onderscheid groot of kleine partijen, multinationals of MKB. Wat je vraag ook is, wij helpen je verder.

Hoe werken we?

We helpen werkgevers bij het bieden van inzicht en geven van perspectief. Met kwalitatieve en kwantitatieve analyses, 1-op-1-gesprekken, webinars, regiobijeenkomsten, concrete plan van aanpakken en het verbinden van marktpartijen helpen we werkgevers in Zuid-Holland om concreet handen en voeten te geven. 

We werken daarin gebiedsgerelateerd: veel van de geplande werkzaamheden treffen niet één weg maar een heel gebied daaormheen. En die zijn onderling ook weer verbonden. Daarom richten we ons op maatregelen voor gebieden, maar hebben we bijvoorbeeld ook verschillende gebiedscommunities, waarin bedrijven van gebieden samen kunnen leren en inpireren.

Waar kunnen wij mee helpen?

We begeleiden je bij de eerste fase van het aanpassen van jouw beleid. Dat proces begint met: inzicht en perspectief. In de verschillende deelregio’s zijn onze mobiliteitsadviseurs aan de slag. Dit zijn de experts als het gaat om slimme en duurzame mobiliteit. Zij helpen door middel van maatwerkadvies. Wilt u kosteloos met hen het gesprek aangaan over de mogelijkheden? Neem contact met hen op.