Slim reizen in jouw organisatie

OV, fiets, deelvervoer... er zijn zoveel manieren van slim reizen

In Zuid-Holland staan we voor grote ingrepen aan onze infrastructuur. Veel wegen, bruggen, sporen, tunnels en sluizen zijn verouderd en moeten worden aangepakt. Tegelijkertijd komen
er veel woningen bij, met nieuwe toegangswegen en OV-verbindingen. Dit leidt tot nog meer drukte op de wegen en het spoor. Door je werknemers slimmer te laten reizen, hebben zij, en jij dus ook, hier minder last van.

In deze toolbox vind je allerlei documenten om dat voor elkaar te krijgen: