Webinar: Ben jij al voorbereid op de informatieplicht?

De Omgevingswet zal op 1 januari 2024 in werking treden. Een afgeleide daarvan is de Regeling Personenmobiliteit. Of zoals het voluit heet: Het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Hoe dan ook. De regeling stelt werkgevers vanaf 1 januari verplicht om gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Het concrete doel is 1 megaton (Mton) CO2-winst in 2030. De vraag is natuurlijk of je als werkgever al klaar bent voor deze regeling. Weet je al hoe je die gegevens gaat aanleveren? Hoe je de data verkrijgt? Wat ervoor nodig is? Daarover gaat dit webinar.

Bestanden

Algemene informatie


Georganiseerd door

Zuid-Holland Bereikbaar

Datum en tijd

Maandag 27 november 2023

Van 09:00 tot 13:00

Contact