N210: Algerabrug

Werkzaamheden van 15-07-2024 t/m 17-07-2024

Op de planning

Projectinformatie

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de toplaag van het asfalt op de Algerabrug. Er zijn gaten ontstaan in het asfalt die steeds groter worden. Met het uitvoeren van de werkzaamheden worden de risico’s op steenslag en calamiteiten teruggedrongen en blijft het vaste deel van de Algerabrug in de toekomst veilig en bereikbaar. De werkzaamheden vinden plaats in de nachten van 15, 16 en 17 juli 2024. De brug is dan van 22.00 tot 05.00 uur in beide richtingen dicht voor auto- en vrachtverkeer. De wisselstrook wordt gebruikt door nood- en hulpdiensten en het ov. Ook blijft het fiets- en voetpad open.

Overdag is de hoofdrijbaan beschikbaar met een snelheidsbeperking van 30 km/h.

Datum onder voorbehoud van de juiste weersomstandigheden.

Windbeperking Algerabrug

De Algerabrug is onderdeel van de Hollandse IJsselkering en vormt de kruising van de provinciale weg N210 en de Hollandse IJssel. De staalconstructie van het beweegbare deel van de Algerabrug is aan groot onderhoud toe en moet worden geconserveerd. Het rijdek moet worden vervangen en ook het bewegingswerk is door overbelasting aan groot onderhoud toe. De Algerabrug is ook onderdeel van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Tot het moment waarop het bewegingswerk wordt aangepakt wordt de brug bediend tot en met windkracht 5. Momenteel onderzoekt Rijkswaterstaat, samen met de belangrijkste betrokken partijen in de omgeving, hoe en wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2022/07/algerabrug-vanaf-windkracht-6-niet-meer-geopend-voor-scheepvaart

Hinder voor scheepvaart

De hinder zal voor schippers een uur tot een dag zijn. Dit is afhankelijk van de hoogte van de mast, hoe lang het boven windkracht 6 waait en van het soort schip: containerschip, zeilschip of bijzonder transport. Voor een betere doorstroming van zowel de pleziervaart als het wegverkeer hebben we wel al een gelijktijdige doorvaart ingevoerd. Plezierboten kunnen van twee kanten door de sluiskolk onder de brug doorvaren.

Bereikbaarheid

Beïnvloede gebieden

Op de kaart

Te bereiken met

  • Fiets

  • OV-bus

  • Lopen

Afgesloten voor

  • Auto

  • Vrachtverkeer

De asfalteringswerkzaamheden vinden plaats in de nachten van 15, 16 en 17 juli 2024. De brug is dan van 22.00 tot 05.00 uur in beide richtingen dicht voor auto- en vrachtverkeer. De wisselstrook wordt gebruikt door nood- en hulpdiensten en het ov. Ook blijft het fiets- en voetpad open.

Overdag is de hoofdrijbaan beschikbaar met een snelheidsbeperking van 30 km/h.

Infrabeheerder

Logo van Rijkswaterstaat

Voor vragen of opmerkingen over deze omleiding kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Aanvullende projectinformatie