Wateringen: N211 Wippolderlaan

Werkzaamheden van 22-03-2024 t/m 8-07-2024

Afgerond

Projectinformatie

De N211 Wippolderlaan is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. De N211 wordt - tussen de A4 en de N222 - ingrijpend aangepast o.a. door deze te verbreden van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Zo kan het verkeer op de N211 en N222 in de toekomst beter doorrijden en verbetert de bereikbaarheid en de leefbaarheid in Westland en omgeving. Het project is naar verwachting medio 2027 klaar.

Bereikbaarheid

Beïnvloede gebieden

Op de kaart

Te bereiken met

  • Auto

  • Vrachtverkeer

Beperkt bereikbaar

  • Auto

  • Vrachtverkeer

Vanaf maandag 25 maart 4.00 uur geldt er op de N211 Wippolderlaan een snelheid van 50 km/u in plaats van de gebruikelijke 80 km/u. Deze snelheid geldt totdat de reconstructie van de N211 Wippolderlaan is afgerond (medio 2027). Voor de werkzaamheden worden er rijstroken met barriers verschoven, de aangepaste snelheid is nodig voor de veiligheid van de bouwers en de weggebruikers. Het verkeer rijdt tijdens de werkzaamheden over 2 x 2 rijstroken, net als nu.

Hinder van de werkzaamheden en weekendafsluitingen
De aannemer beperkt de hinder voor omwonenden, bedrijven en weggebruikers zoveel als mogelijk. Zo worden weggebruikers, bewoners en bedrijven tijdig geïnformeerd en worden de gebruikelijke gele borden met informatie over de afsluiting en de omleidingsroutes geplaatst.

Verder voert de aannemer werkzaamheden die niet mogelijk zijn met verkeer op de weg, in de weekenden uit. Zo kan de weg op werkdagen open kan blijven voor het verkeer. Per jaar zijn er maximaal 4 geplande weekendafsluitingen nodig (voor de gehele projectduur zijn dat er maximaal 9). Er wordt op diverse locaties gewerkt aan o.a. het inrichten van het bouw- en werkterrein, in- en uitvoegers voor bouwverkeer, het graven en dempen van watergangen, het aanbrengen en verwijderen van duikers, aanpassen rijbanen en verlichting en asfaltwerkzaamheden.

De eerste 2 weekendafsluitingen zijn al geweest, zodra er meer bekend is over weekendafsluitingen laten we dat zo snel mogelijk weten.

Infrabeheerder

Logo van Provincie Zuid-Holland

Voor vragen of opmerkingen over deze omleiding kunt u contact opnemen met Provincie Zuid-Holland.


Aanvullende projectinformatie