Gepland onderhoud A15 maakte slimme containerlogistiek urgent en effectief

In juli vindt er groot onderhoud plaats aan de A15, een druk stuk snelweg en een corridor voor containers tussen de Rotterdamse haven en het achterland. Toch rijdt hier sinds 2020 een stuk minder containertransport dan voorheen, mede dankzij het KTM-A15 project. Léarco Kooman, adviseur voor containerlogistiek, vertelt: “Het geplande onderhoud was reden om samen met bedrijven te kijken naar de opties om logistieke stromen op een alternatieve manier te organiseren. We zien dat dat effect heeft voor de drukte op de weg, maar ook voor de bedrijven zelf.” Op dit moment is er binnen het project 870 TEU per dag van de weg gehaald.

Vanwege veelvuldig en groot onderhoud aan de A15, startte in 2019 het project ‘Ultra Korte Termijn Maatregelen A15’ oftewel KTM-A15. Het project bestaat uit een reizigers-, werkgevers- en logistieke aanpak met als doel de vervoerbewegingen in de spits te verminderen. Het project bevindt zich momenteel in de laatste fase. Omdat de A15 een belangrijke corridor is tussen de havens en het achterland, is containerlogistiek een belangrijke doelgroep, met een eigen aanpak. “In de basis komt dat neer op het ontlasten van het traject enerzijds en bedrijven bijstaan in de voorbereiding hierop anderzijds”, zegt Léarco. “Bij groot onderhoud zijn alle ketenpartners bereid om te kijken hoe je dat specifieke stuk weg vermijdt. Want als men in de planning rekening houdt met één uur reistijd maar het worden er drie vanwege file, dan heeft de klant daar ook last van. Er ontstaat een gemeenschappelijk belang en noodzaak.”

Werkzaamheden als ‘sense of urgency’

“Ruim voor de start van deze werkzaamheden brengen we de containerstromen in kaart. Truckspotting wordt ingezet om een goed beeld te krijgen van de intensiteit, het type transport en wie zich op de weg bevindt. Daarnaast benaderen we bedrijven uit ons netwerk actief en verkennen we of het A15-traject op hen van toepassing is en of er alternatieven zijn.

 Die alternatieven zijn vaak wel bekend. “Bedrijven zijn slim genoeg om te weten wat er kan. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het lukt. Ik bespreek daarom eerst de belemmeringen die zij tot nu toe ervaren. Ik hoor dan vaak dat bedrijven de keten niet meekrijgen. Een transporteur kan wel iets willen aanpassen, maar als de opdrachtgever daar niet in mee wil,  houdt het op. Zolang iedereen zijn geld verdient en de opdrachtgever relatief weinig hinder ervaart, ontbreekt vaak de noodzaak tot verandering. Bij groot onderhoud is deze noodzaak er wel en zoeken bedrijven gezamenlijk naar oplossingen.”

Alternatieven met ketenpartijen

Partijen die interesse hebben om te veranderen aanhaken, contacten leggen, voorbeelden geven van hoe het anders kan en doorrekeningen maken, zo helpt Léarco bedrijven om alternatieve opties voor de A15 te verkennen. “Vaak zijn partijen aan een werkwijze gewend, of zijn bang dat er veel risico’s aan zitten of extra kosten. Ik kan daarin objectiveren, meedenken en -rekenen wat het eventueel ook voor hen oplevert.” 

“Modal shift is één van die alternatieven. Daarbij kun je op het gewenste tijdstip van de opdrachtgever leveren als de langere levertijd in de supply chain planning verwerkt kan worden. Dit blijkt in de praktijk, na enkele aanpassingen in het proces, vaak geen probleem te zijn.”

 Een andere optie bij de A15 is het “verschuiven van werktijden richting late avond en vroege ochtend, of zelfs de nacht. Dan heb je echt veel minder last van de files. Als je het proces daarachter zo min mogelijk wilt belasten en verruiming van openingstijden van het warehouse niet mogelijk is, kun je gebruik maken van hubs. Daar worden de containers tijdelijk gestald en gedurende de dag uitgereden.”

Boven verwachting en blijvende effecten

Zowel modal shift als verschuiven van werktijden zijn ingezet in het A15 project, aangevuld met andere maatregelen zoals efficiënter plannen en ladingen bundelen. En met effect. Léarco: “Er is wat dat betreft boven verwachting veel vrachtverkeer uit de spits gegaan op dit traject.” En dat wordt gestaafd met data vanuit de 26 bedrijven die meededen. Op basis van de resultaten tot en met 2023 is er 870 TEU per dag van de weg gehaald en rijden er dagelijks tijdens de spits 327 vrachtwagens minder op dit stuk van de A15. In de doorkijk naar 2024, op basis van lopende projectinitiatieven, is de verwachting dat dit zal groeien naar dagelijks 1100 TEU van de weg af en 500 vrachtwagens minder in de spits. Deze resultaten dragen bij aan het beperken van hinder rondom werkzaamheden, het verbeteren van de bereikbaarheid en zij leveren een bijdrage aan de duurzame mobiliteitstransitie.

Het levert ook onder de streep wat op: een voorzichtige schatting voorspelt een besparing van ruim 6 miljoen euro economische schade door deze ingrepen. Het is dan ook niet gek dat bedrijven die alternatieven hebben ingezet, hier enthousiast over zijn. “Bij de meeste bedrijven die ik heb bijgestaan, bevallen de alternatieven zo goed dat het de norm in het bedrijf is geworden”, zegt Léarco. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Het ligt dan ook in de verwachting dat samen optrekken in de keten, ook op andere trajecten, vaker ingezet zal worden. Léarco: “Ik zie steeds vaker dat vervoerders, verladers en expediteur samen nadenken over hoe de lading zo slim mogelijk naar de klant komt. Dat levert uiteindelijk voor de hele keten wat op.”

Meer weten?

Wil jij meer weten over het project? Kijk op onze projectpagina. Hier kun je meer informatie over de geplande werkzaamheden van de A15 vinden. Wil je meer weten over containerlogistiek en onze aanpak? Neem dan contact op Léarco voor kosteloos advies.