Slimme en schone logistiek in Zuid-Holland: De uitdagingen en kansen

In Zuid-Holland staan we de komende jaren voor grote vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat onze steden bereikbaar en leefbaar blijven, terwijl het verkeer toeneemt en werkzaamheden aan de infrastructuur zorgen voor hinder? Hoe vervoeren we goederen snel, maar ook schoon? De wereld van logistiek is voortdurend in verandering en de vraag naar efficiënt en duurzaam transport wordt steeds groter. Iedere logistieke keten heeft hierbij weer met eigen uitdagingen en kansen te maken.

Containerlogistiek: Groei en innovatie

Rotterdam heeft één van de drukste havens ter wereld en is een knooppunt van wereldwijde goederenstromen. Ongeveer de helft van deze goederen wordt met containers vervoerd. Zeeschepen worden steeds groter, waardoor de vraag naar containerafhandeling in het Rotterdamse havengebied toeneemt. Dit is goed voor de economie in Zuid-Holland, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. De groei van de containermarkt zorgt voor druk op de wegen. Vrachtverkeer is een populaire keuze om goederen uit de haven naar het achterland te vervoeren, onder andere vanwege de hoge mate van flexibiliteit in planning en levering. Tegelijkertijd heeft wegtransport last van files en hinder door werkzaamheden. Ook zijn er kansen voor het optimaliseren van het transport van lege containers: dit bespaart kosten, CO2-uitstoot én zorgt voor minder vrachtwagens op de weg.

Daarom wordt er steeds meer gekeken naar alternatieven zoals binnenvaartschepen en treinen voor transport. Met 50 binnenhavens en 6 containerterminals zet provincie Zuid-Holland in op smart shipping, waarbij weg en water slim gecombineerd worden voor efficiënter transport. Ook werken bedrijven samen aan innovatieve oplossingen, zoals digitale tools die het makkelijker maken om de meest efficiënte en duurzame route te plannen. Om containerlogistiek efficiënter in te richten, is er samenwerking nodig tussen verschillende partijen in de keten – van verladers en reders tot expediteurs en inlandoperators. Hiervoor is maatwerk nodig. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan, maar het resultaat is een gestroomlijnd proces, lagere kosten en minder uitstoot.

Stadslogistiek: Snelle bezorging in een groene stad

Rotterdam, Den Haag en andere steden in Zuid-Holland groeien. Meer mensen betekent meer pakketjes. Mensen willen alles snel: de nieuwe schoenen die ze online hebben besteld, de pizza die ze vanavond willen eten of de boodschappen voor de hele week. Maar meer pakketjes betekent ook meer bestelbusjes op de weg. Dit draagt bij aan files én het heeft gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Daarom hebben steden zoals Rotterdam en Den Haag besloten om vanaf 2025 zero-emissiezones in te voeren. Alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens die in de binnenstad rijden, moeten dan uitstootvrij zijn. Niet alleen logistieke partijen, maar ook bedrijven die afhankelijk zijn van leveranciers krijgen met deze grote verandering te maken. Dit vraagt om innovaties, zoals hubs aan de stadsranden, waar goederen worden gebundeld en overgeladen op milieuvriendelijke vervoersmiddelen zoals elektrische vrachtvoertuigen, bestelbusjes of fietsen. Zo blijft de stad schoon en bereikbaar en krijgen mensen toch snel hun pakketjes.

Bouwlogistiek: Bouwen in een krappe ruimte

Zuid-Holland is druk aan het bouwen. Er komen tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen bij, waarvan een groot deel in stedelijk gebied. Daarnaast worden veel bestaande woningen verduurzaamd. Ook aan de infrastructuur wordt gewerkt: wegen, tunnels en bruggen worden vernieuwd en er worden voorzieningen aangelegd voor duurzame elektriciteit en warmte. Zo blijft de provincie prettig om in te wonen en te werken, nu en in de toekomst. Maar bouwen betekent ook meer vrachtverkeer en personenvervoer: van de levering van bakstenen en hijskranen tot de vakmensen die het werk uitvoeren. Dit zorgt voor drukte op de weg en vervuiling van de lucht.

Hoe vervoer je materiaal, materieel en mensen efficiënt en duurzaam? Door samen te werken! Voor slimme en schone bouwlogistiek is afstemming nodig in de hele keten. Bedrijven kijken samen hoe ze spullen en personeel op de beste manier naar de bouwplaats kunnen brengen. Misschien kunnen ze samen één grote vrachtwagen vullen in plaats van twee kleine. Of misschien kunnen ze beter 's nachts rijden, als het rustiger is op de weg. Dit vermindert uitstoot, overlast voor omwonenden én kosten.

Aan de slag met slimme en schone logistiek

Bij Zuid-Holland Bereikbaar werken experts die alles weten van logistiek en duurzame bedrijfsvoering. Ze helpen bedrijven kosteloos om slimme keuzes te maken. Wil je als bedrijf bijvoorbeeld weten welke mogelijkheden er zijn om over te stappen op andere vormen van goederentransport? Hoe je je planning en route kunt optimaliseren? Welke subsidies er zijn voor schonere bestelbusjes? Of hoe je minder ritten kunt maken? Dan kun je bij de logistiek adviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar terecht.

Voor de logistiek is er geen one-size-fits-all oplossing. De logistiek adviseurs kennen de uitdagingen in Zuid-Holland en leveren kosteloos maatwerkadvies aan bedrijven. Hierbij kijken ze ook naar kansen om samen te werken, zowel binnen de keten als ketenoverstijgend. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een schonere en bereikbare provincie!