Stap 1: bereid je voor

Bereid jouw planning voor en bekijk de geplande werkzaamheden in Zuid Holland

Een totaaloverzicht van Zuid-Holland

Bekijk de grote werkzaamheden die gepland staan in Zuid-Holland. We proberen het zo makkelijk mogelijk te maken door de grote werkzaamheden van de verschillende infrabeheerders in Zuid-Holland te bundelen. Zo heb jij één totaaloverzicht en ben je beter op de hoogte. Bereid je voor op wat er komen gaat en pas geplande routes of bedrijfsactiviteiten aan.

Bekijk de werkzaamheden

De komende 20 jaar staan we in Zuid-Holland voor grote ingrepen aan onze infrastructuur. Mede hierdoor wordt het nóg drukker op de wegen, het water en het spoor. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regelingen op bedrijven af die een duurzame bedrijfsvoering stimuleren, zoals het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (2024) en de zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s (2025). Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat je op tijd je bedrijfsvoering onder de loep moet nemen.

Wat wij doen?

Bij Zuid-Holland Bereikbaar slaan wij en onze partners de handen ineen om in ieder geval de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en hinder zo veel mogelijk te beperken. In Zuid-Holland zijn verschillende infrabeheerders actief die elk verantwoordelijk zijn voor de renovatie, onderhouden en bouw van hun wegen, bruggen, sporen, tunnels en sluizen. Omdat een deel daarvan verouderd is, moeten deze worden aangepakt om het voor iedereen veilig en bereikbaar te houden, ook in de toekomst. Door die werkzaamheden slim te programmeren en af te stemmen, andere manieren van reizen te stimuleren en de verkeerstromen slim en efficiënt te verdelen, beperken we de hinder zoveel mogelijk. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Daar hebben we iedereen bij nodig. 

Lees hier meer over ons en wat wij doen.

Wat kan jij doen?

Maar ook de inzet van de logistieke sector is cruciaal om te voorkomen dat onze wegen verder dichtslibben. Door nu in actie te komen, zorg je er bovendien voor dat je bedrijf klaar is voor de toekomst.

Bereid je daarom tijdig voor op de werkzaamheden die eraan komen. Niet alleen biedt dat de optie om een andere route in te plannen, ook jouw bedrijfsactiviteiten kunnen anders gepland worden als dat nodig is. Bekijk welke werkzaamheden jouw bedrijf raken en neem op tijd je logistieke proces onder de loep.

Verschillen in de logistieke keten

We beseffen goed dat dat voor iedere partij in de keten iets anders betekent: de scheepvaart plant soms wel tot meer dan een jaar vooruit, de landbouwsector richt zich qua vervoer vooral op het oogstseizoen, terwijl winkelbevooradingen het hele jaar 3 maanden vooruit plannen. Daarom houden wij de volgende onderverdeling aan: stads-, bouw- en containerlogistiek.

Stadslogistiek en stedelijke bereikbaarheid

In de stad wordt het steeds drukker in een beperkte hoeveelheid ruimte. Er wordt steeds meer bijgebouwd waardoor er meer mensen komen wonen. De online maatschappij zorgt ervoor dat meer mensen online pakjes en maaltijden bestellen: en ook dat moet allemaal over de stadse wegen. Het zet allemaal veel druk op het logistieke systeem. Terwijl mensen liever niet in de file staan, goed bereikbaar willen zijn (en blijven) en graag in een schone leefomgeving leven. Een deel van die uitdagingen kan met slimmere stadslogistiek worden opgelost. Bekijk onze aanpak.

Bouwlogistiek rondom de (woning)bouwopgave

De bouwopgave in Zuid-Holland is groot: er komen meer en meer woningen bij en ook de grote ingrepen aan onze infrastructuur levert bouwtransport op. Al dat materiaal en materieel moet (vaak) in (of door) stedelijke gebied zijn. Ontwikkelingen zoals zero-emissiezones maken het uitdagender op de uiteindelijke bestemming te komen. En als bouwbedrijf wil je het liefst zo efficiënt mogelijk met de bewegingen van jouw kranen, vrachtwagens en personeel omgaan. Waar liggen kansen in de bouwlogistiek? Er is meer mogelijk dan je soms denkt. Bekijk onze aanpak voor bouwlogistiek.

Containerlogistiek van en naar het havengebied

Wist je dat er jaarlijks zo'n 9 miljoen containers via de Rotterdamse haven worden overgeslagen? Een kleine 7 miljoen daarvan betreft de import- en exportstromen naar en vanuit het achterland, waarvan 50% per truck vervoerd. Je kunt je wel voorstellen wat voor druk dat op het wegennet van Zuid-Holland geeft. Vooral piekbelastingen drukken daar op, aangezien veel importeurs hun container in de ochtend willen hebben en veel exporteurs hun container in de middag wegbrengen. Alleen al op de ring van Rotterdam zijn dat dagelijks zo'n 13.000 vrachtwagenritten in de spits. Een kwart daarvan zijn nog lege containerritten ook.

Er is veel potentie in de keten van containerlogistiek voor meer efficiëntie. En dat geldt voor alle ketenpartijen: van expediteurs, verladers en reders tot inlandoperators en distributiecentra. Denk bijvoorbeeld aan het beter benutten van lege containervervoer, de last en first mile op een truck over te slaan, het beter regisseren van transport. Meer info over de mogelijkheden? Bekijk onze aanpak voor containerlogistiek.

Aan de slag met jouw logistieke proces!

Gelet op de grote onderhoudsopgave en de nieuwe wettelijke regelingen die op bedrijven afkomen, is het tijd om je bedrijfsvoering onder de loep te nemen. We zetten zoveel mogelijk informatie voor je klaar, zoals tools en toolboxen, zodat jij direct aan de slag kunt (zie ook stap 2).

Wil je meer weten over (subsidie)mogelijkheden en nieuwe logistieke concepten voor schoner en efficiënter transport? Dan helpen wij je graag. Lees hier over onze op maat logistieke aanpak en hoe we werken in stap 3. Je kunt direct (kosteloos) contact opnemen met een logistiek adviseurs bij jou in buurt. Zo houden we met elkaar Zuid-Holland in beweging.

Wil je naast de werkzaamheden in Zuid-Holland de grote werkzaamheden in de rest van Nederland bekijken? Ga dan naar de website vanAnaarBeter.nl.