Stap 2: aan de slag

Hulpmiddelen voor jouw organisatie en bedrijfsvoering.

Gebruik onze logistieke tools en toolboxen

We blijven kennis ontwikkelen en delen om Zuid-Holland bereikbaar te houden. Zo ontwikkelen we ook verschillende toolboxen en tools voor werkgevers en logistiek.
Op dit moment hebben we voor logistiek, specifiek voor bouwlogistiek, een tool ontwikkeld: 'het bouwlocatiebord'. Meer logistieke tools zullen in de loop van de tijd worden toegevoegd.

Naar de tool

Om de vele aankomende werkzaamheden en veranderende regelgeving binnen de logistieke sector het hoofd te kunnen bieden, slaan alle betrokken overheden en infrabeheerders van Zuid-Holland Bereikbaar de handen ineen. Dat begint bij het nauw samenwerken om alle (onderhouds)werkzaamheden slim op elkaar af te stemmen en hinder zo veel mogelijk te beperken. Maar daar eindigt het niet. Ook de inzet van jou, de logistieke sector, is cruciaal om te voorkomen dat onze wegen verder dichtslibben. En dat gaat verder dan alleen de alternatieve omleiding volgen.

Stap over naar slimme (en duurzame) logistiek

Zoals je weet, staan we in Zuid-Holland de komende 20 jaar voor grote ingrepen aan onze infrastructuur. Dat vereist dus een lange adem en langetermijn visie. Tijd om jouw logistieke bedrijfsvoering onder de loep te nemen en je voor te bereiden op de toekomst. Want alleen met slimme (en duurzame) logistiek, verminder je de hinder voor jouw bedrijf.

Hoe begin je?

Maar waar begin je? Naast onderlinge afstemming over werkzaamheden, ontwikkelen we op allerlei gebieden kennis die jouw kan helpen om je op de toekomst voor te bereiden. Zo werken we aan het optuigen van verschillende tools die jou kunnen helpen op weg naar slimme en duurzame logistiek.

Ook hebben we bij Zuid-Holland Bereikbaar verschillende logistiek adviseurs rondlopen, die kosteloos advies op maat kunnen geven over jouw bedrijf en bedrijfsvoering. Ga voor meer informatie over hun dienstverlening, aanpak en contactgegevens naar stap 3.

Kennisdeling en netwerken

Naast het ontwikkelen van tools en toolsboxen, organiseren we regelmatig bijeenkomsten en hebben we verschillende communities waar je actief kunt deelnemen. Houd voor de aankomende bijeenkomsten het logistieke nieuws in de gaten.