Digitalisering en mobiliteitsdata

Samen bereikbaarheid verbeteren met goede data

De komende tijd staat er veel op de agenda rond het verbeteren en opslaan van mobiliteitsdata. Er wordt momenteel veel aan de weg gewerkt, en dat zal ook in de nabije toekomst noodzakelijk zijn. Veel infrastructuur is namelijk aan vernieuwing toe. Om alles in goede banen te leiden is het van belang dat we samen aan de verbetering van de mobiliteitsdata werken. In 2020 is er een besluit genomen in het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) voor de opzet van deze plannen. Data die op orde is zorgt ervoor dat verkeer beter doorstroomt, mensen eerder een andere route of zelfs een ander vervoersmiddel kunnen nemen en dat de informatie in navigatieapps up to date is.

Mobiliteitsdata: heb je het op orde? 

Het mobiliteitssysteem staat onder druk. Op het gebied van onder andere duurzaamheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid.  Daardoor zal een deel van de reizigers andere verplaatsingskeuzes maken. Denk hierbij aan een ander tijdstip van het reizen, andere route of de overstap naar een ander vervoermiddel. Om dit alles goed te faciliteren en beheersen, is het noodzakelijk dat er goede mobiliteitsdata beschikbaar zijn. 

In het BO-MIRT 2020 is om die reden besloten om landelijk de mobiliteitsdata op orde te brengen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de regio, met als doel dat eind 2023 de mobiliteitsdata correct en betrouwbaar beschikbaar zijn. De decentrale overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen, spelen daarbij een belangrijke rol, als leverancier én als gebruiker van deze data.  

Data Top 15

Er is landelijk een Data Top 15 van mobiliteitsdata opgesteld om de prioritering aan te geven voor de digitalisering. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

Meer informatie

Meer over de digitalisering bij Zuid-Holland Bereikbaar volgt snel. Er zijn al wel een aantal infographic's beschikbaar over de volgende onderwerpen:

·       iVRI

·       Parkeerdata

·       Alle wegkenmerken op één plek

·       Geplande afwijkingen definitief

·       Fietsdata

Voor meer informatie over de Data Top 15 en andere informatie over mobiliteitsdata is te vinden op www.datapedia.nl.


Heb je vragen waar je tegenaan loopt op de onderwerpen van digitalisering? Lees dan onze FAQ of stuur een mail naar rdt@zuidhollandbereikbaar.nl.

Animatie Digitalisering