Fietsen naar je werk

CO₂-uitstoot van je auto berekenen

Het rapporteren van de CO₂-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijk verkeer is vanaf 1 juli 2024 verplicht voor werkgevers. Het is verplicht, maar ook belangrijk voor bedrijven voor het vormen van een effectieve duurzaamheidsstrategie. Werkgevers kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen door zich bewust te worden van de emissies en maatregelen te nemen. Maar hoe bereken je de CO₂-uitstoot van een auto? Dat lees je hier.

CO₂-uitstoot van een auto berekenen: zo doe je dat

Het berekenen van de CO₂-uitstoot van een auto is eenvoudig: dit is de emissie per reizigerskilometer. Hiervoor hanteer je de volgende formule:

Emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig per kilometer uitstoot.

Voor specifieke voertuigen, zoals personenauto's, moeten de emissiefactoren voor voertuigkilometers worden toegepast. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) maakt het nog eenvoudiger door deze berekeningen automatisch te verwerken bij het indienen van gegevens voor de CO₂-rapportage voor personengebonden mobiliteit.

CO₂-footprint en besparingen

Het berekenen van je CO₂-uitstoot leidt tot een waardevol inzicht in je carbon footprint. Stap één is daarmee gezet.

Stap twee is om de impact op het milieu te verminderen. Vind manieren om te vergroenen en geld te besparen. Kies groenere opties, zoals elektrische auto's of fietsen.

Moedig ook het gebruik van openbaar vervoer aan. Elektrische voertuigen hebben in het geheel geen CO₂-emissie tijdens het rijden. 

De achtergrond van de CO₂-uitstoot van een auto berekenen

In Nederland zijn ongeveer 8.000 werkgevers met 100 of meer werknemers. Dat komt neer op ruim zestig procent van alle werknemers. Het Klimaatakkoord verplicht deze werkgevers om maatregelen te treffen voor schoner woon-werk en zakelijk verkeer.

In samenwerking met verschillende organisaties is deze verplichting concreet gemaakt. Werkgevers vroegen initieel om een collectief plafond zonder individuele norm om het doel van 1 megaton winst (nu 1,5 megaton) te behalen.

Staatssecretaris Heijnen van het ministerie van I&W heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat organisaties vanaf 2024 jaarlijks rapporteren over hun zakelijke ritten en woon-werkverkeer. Deze rapportage omvat bijvoorbeeld het aantal gereden auto kilometers, opgesplitst naar brandstofsoort.

CO₂-rapportage en emissieplafond

Het rapporteren gaat niet over de daadwerkelijke CO₂-uitstoot. Het platform berekent de CO₂-uitstoot op basis van ingevoerde gegevens van werkgevers. Het ministerie controleert of het doel van 1,5 megaton CO₂ reductie in 2030 wordt gehaald. 

Indien in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het collectieve emissieplafond zijn gebleven, of als er geen sprake is van een dalende lijn in de CO₂-emissie, treedt voor werkgevers met 100 of meer werknemers een norm in werking voor CO₂-uitstoot van zakelijke mobiliteit.

Wat betekent dit concreet voor werkgevers?

Werkgevers moeten vanaf 1 juli 2024 ieder jaar over de gereisde kilometers van werknemers rapporteren. Hierbij horen ook het woon-werkverkeer, reizen tussen verschillende vestigingen en incidentele ritten voor werkdoeleinden. Deze gegevens, van het voorgaande jaar, worden ingediend via een digitaal platform. Het ministerie van I&W heeft het proces zo gestroomlijnd dat het niet leidt tot extra rompslomp voor werkgevers. 

Lees direct verder over de CO₂-registratieplicht

Wil je meer weten over de CO₂-registratieplicht voor werkgevers? Lees hier verder.

Blijf goed geïnformeerd

Voor werkgevers in Zuid-Holland hebben wij een handige toolbox klaar staan. Hier vind je allerlei nuttige informatie over het ontwerpbesluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Zo bereid je je organisatie voor op de nieuwe CO₂-registratieplicht en draag je bij aan een meer leefbare, bereikbare en toekomstbestendige omgeving.

Hoe doe je dat? Door in ieder geval de website en kanalen van Zuid-Holland Bereikbaar te blijven volgen. Naarmate we dichterbij 1 juli 2024 komen, delen we steeds meer updates, handige informatie en webinars. Deze gaan over brandstofverbruik, CO₂-uitstoot en andere gerelateerde onderwerpen.