Geslaagde ondernemersbijeenkomst Zuid-Hollandse eilanden & Rotterdamse haven

Op donderdag 7 maart organiseerde Zuid-Holland Bereikbaar een lunchbijeenkomst voor bedrijven in het Carlton Oasis Hotel, Spijkenisse. Van 11:30 tot 14:00 uur kwamen belangstellenden samen om zich te buigen over de bereikbaarheid van Zuid-Hollandse eilanden en de Rotterdamse haven (ZHEH). Uit de grote opkomst en betrokkenheid van lokale ondernemers en belangenbehartigers bleek duidelijk dat dit thema hoog op de agenda staat.

Samen hinder beperken

De bijeenkomst trapte af met een warm welkom door moderator Cees Vingerling, waarna Elionne Smit (MT-lid ZHB & portefeuillehouder ZHEH) en Jasna de Groot (projectcoördinator ZHEH) deelnemers in vogelvlucht meenamen in de bereikbaarheidsuitdagingen in de regio en de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar.

De presentatie gaf inzicht in geplande werkzaamheden in 2024 en 2025 en blikten vooruit op verwachte werkzaamheden in de periode 2025 – 2030. Bovenop toenemende verkeersdruk door economische groei en de bouw van nieuwe woningen, kampt de regio met een grote ‘onderhoudsopgave’. Veel bruggen, tunnels en wegen stammen uit de jaren ’50, ’60 en ’70 en komen aan het einde van hun (technische) levensduur. Dit noodzaakt vervanging, renovatie en levensduurverlengend onderhoud. De verschillende infrabeheerders in Zuid-Holland plannen deze werkzaamheden zo ‘slim’ mogelijk, d.w.z.:

Samen kunnen we hinder beperken

Ook wethouder Chris Hottentot was aanwezig namens gemeente Nissewaard en deed een appèl op de aanwezige ondernemers. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door alle ambtenaren op te roepen zoveel mogelijk te kiezen voor alternatieve reisopties tijdens de afsluiting van de Spijkenisserbrug.

Wethouder Chris Hottentot (gemeente Nissewaard)

Break-outsessies

Tijdens verschillende gespreksrondes hadden deelnemers de kans om zich verder te verdiepen op de werkzaamheden aan de Spijkenisserbrug en Hartelbrug. Vanuit Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland waren namens deze projecten vertegenwoordigers aanwezig voor een uitgebreide inhoudelijke en technische toelichting.

Daarnaast verzorgden de adviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar twee gesprekstafels rondom het onderwerp bereikbaarheid. Werkgevers en publiekstrekkers konden aansluiten bij de thematafel personenmobiliteit onder leiding van Ramon Put en Elske van de Fliert; Henk Kolenbrander leidde de thematafel voor de logistiek.

Naast de formele gespreksrondes was er ruimte voor informele uitwisseling in de lounge. Dit bood een uitgelezen kans voor deelnemers om individuele vragen te stellen of om in kleine groepjes verder te praten met de adviseurs van Zuid-Holland Bereikbaar.

Op de hoogte blijven

De lunchbijeenkomst bood een waardevol platform voor uitwisseling en discussie over de toekomst van verkeer en vervoer op de Zuid-Hollandse eilanden. Met een mix van plenaire presentaties, interactieve gespreksrondes, en informele uitwisseling, lieten de deelnemers zich informeren en inspireren.

Zuid-Holland Bereikbaar organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten en webinars voor bedrijven in Zuid-Holland. Een overzicht is te vinden op onze agenda. Wil je op de hoogte blijven van uitnodigingen en ontwikkelingen gericht op de Zuid-Hollandse eilanden en de Rotterdamse haven? Abonneer je op de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws maandelijks in je inbox.

Presentatie

Wil je de plenaire presentatie ontvangen met overzichten van verwachte werkzaamheden in de regio en informatie over de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar? Neem contact met ons op via info@zuidhollandbereikbaar.nl.

Ramon Put, mobiliteitsadviseur Zuid-Hollandse eilanden
Ramon Put leidde de break-outsessie 'Personenmobiliteit'