A20: vervanging en renovatie Giessenbrug

31-12-2025 t/m 31-12-2026

Verwacht

Projectinformatie

De Giessenbrug in de snelweg A20 en in de Giessenbaan (gemeente Rotterdam) is een belangrijke brug in de ring van Rotterdam. De brug wordt sinds eind januari 2017 niet meer bediend . Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, werkt Rijkswaterstaat in verschillende fases aan de planstudie (2021-2023), voorbereiding (2024) en uitvoering (na 2026) van het grote onderhoud aan diverse brugdelen. Er wordt nog gekeken hoe de brug het beste gerenoveerd kan worden.

Aanpak renovatie Giessenbrug

  • Tijdens de planstudie worden de werkzaamheden verder onderzocht en zal er een uitvoeringsmethode en de duur van de benodigde afsluiting worden bepaald.

  • Om de hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart te beperken, worden de werkzaamheden bij voorkeur in een (vakantie)periode uitgevoerd waarin er minder verkeer is.

  • We zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden met gemeenten, bedrijven en andere belanghebbenden.

Let op: de planning kan nog wijzigen.

Bereikbaarheid

Beïnvloede gebieden

Op de kaart

De planning kan nog veranderen.

Infrabeheerder

Logo van Rijkswaterstaat

Voor vragen of opmerkingen over deze omleiding kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat.


Aanvullende projectinformatie