"Meedenken en in beweging krijgen"

Wat doe je als bedrijf wanneer er onderhoud wordt gepleegd aan wegen die onmisbaar zijn voor je bedrijfsactiviteiten en/of medewerkers? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Want waar een accountantskantoor zijn werknemers kan vragen om vanuit huis te werken, is dat voor een bloembollenteler geen optie. Logistiek adviseur Henk Kolenbrander en mobiliteitsadviseur Lennart de Pee denken met bedrijven mee. Zoals bijvoorbeeld tijdens de renovaties van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.

Henk Kolenbrander is een van onze logistiek adviseurs. Hij adviseert in heel Zuid-Holland grote en kleine vervoerders, busondernemingen, boeren en andere organisaties waarbij logistiek een belangrijk onderdeel is. Lennart de Pee richt zich in de Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland juist op de werknemers. Samen met de werkgevers denkt hij na over hoe werknemers zo effectief mogelijk kunnen reizen en daarbij de auto zo veel mogelijk laten staan.  Niet alleen tijdens hinderprojecten, maar ook op de lange termijn en structureel. Het wordt steeds drukker op de wegen dus het des te belangrijker om na te denken over andere manieren van reizen. De renovaties kunnen daarbij helpen omdat die aantonen hoe nodig het is dat er minder auto’s op de weg zijn.

Ruimte creëren

“Per dag rijden gemiddeld 110.000 voertuigen door de Heinenoordtunnel, waarvan het grootste deel van de voertuigen is bezet door alleen de bestuurder”, schetst Lennart. “Door de ruimte die die voertuigen innemen komt de logistiek in de knel. Wij willen ruimte creëren voor bedrijven en mensen die gebruik moeten blijven maken van de weg door mensen die de weg niet hoeven te gebruiken van de weg te halen.” “Of door ervoor te kiezen om meer per schip te gaan vervoeren in plaats van over de weg”, vult Henk aan.

CO2-uitstoot reduceren

Dat doel om ruimte op de weg te creëren komt niet uit de lucht vallen. Daar is Zuid-Holland Bereikbaar al jaren mee bezig. “Onze basisaanpak is meedenken met het bedrijfsleven over hoe zij het milieu zo min mogelijk belasten en tegelijkertijd optimaal bereikbaar zijn. We zijn altijd al met bedrijven in gesprek hoe zij op de lange termijn de CO2-uitstoot kunnen reduceren”, legt Lennart uit. “Er komt namelijk een moment dat je als bedrijf moet voldoen aan bepaalde CO2-doelstellingen.” Met deze afsluitingen komen de oplossingsrichtingen wellicht in een stroomversnelling.

Lennart de Pee en Henk Kolenbrander
Foto van Lennart de Pee (links) en Henk Kolenbrander (rechts)

Tijdig informeren

“Wat de afsluiting van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug betreft gaat het er niet alleen om dat bedrijven goed, maar vooral ook tijdig worden geïnformeerd”, vervolgt Henk. “Wat tijdig is, hangt weer af van de sector. In de landbouwsector willen ze bijvoorbeeld graag weten wat er tijdens de oogst gebeurt. De winkelbevoorrading werkt met planningen en heeft de informatie ongeveer drie maanden van tevoren nodig. Iedereen weet dat aan hinder niet te ontkomen valt. Wij sparren met bedrijven hoe ze die hinder kunnen minimaliseren en helpen ze om zich erop voor te bereiden.”

Het netwerk inzetten

“Zo organiseerden we binnen ons netwerk informatiesessies over de renovatie van de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug. Bedrijven waardeerden het dat wij de moeite namen om dit te organiseren en hen aan te horen. Voor een zo groot mogelijk bereik vroegen we de bedrijven of zij de door ons verstrekte informatie weer door wilden geven binnen hun netwerk.”

Luisteren, begrijpen en meedenken

“Dat is waar het om gaat in ons werk”, vertelt Henk. “Luisteren naar wat bedrijven te zeggen hebben en begrijpen waar zij tegenaan lopen. Daarna kunnen we meedenken over mogelijke oplossingen.” Als een bedrijf advies nodig heeft, bellen ze ons op en komen we langs. Zo waren Lennart en Henk laatst op bezoek bij een landbouwcoöperatie. “Die persoon gaf aan dat hij met heel veel vrachtwagens door de tunnel rijdt. Om de logistiek tijdens de afsluiting niet in de problemen te laten komen, was hij al in contact met een laad- en loskade. Wij kenden een bedrijf dat hem kon helpen met verschepen en zo was zijn probleem opgelost.”

Creatieve oplossingen

Henk en Lennart helpen bedrijven om zo goed mogelijk door de periode met afsluitingen heen te komen. Maar organisaties bedenken zelf ook allerlei initiatieven om mensen toch naar hun werk te kunnen laten gaan. Zo zet Kenbri Fire Fighting boten in om mensen over te zetten. Zorginstanties wisselen hun personeel uit en Zuidwester in Middelharnis wil personeel laten overnachten. En dat soort oplossingen kunnen de mobiliteitsadviseurs weer mooi binnen het netwerk verspreiden.