Stap 1: bereid je voor

Vermijd hinder onderweg door slim en duurzaam te reizen

Werkzaamheden rondom jouw organisatie

Het is al druk op de weg en de komende tijd gaan er diverse onderhoudsprojecten voor meer hinder zorgen. Bekijk daarom de grote werkzaamheden rondom jouw organisatie en bereid jouw medewerkers hier op voor. Zo bied je hen de mogelijkheid om anders te reizen.

Bekijk de werkzaamheden

De komende 20 jaar staan we in Zuid-Holland voor grote ingrepen aan onze infrastructuur. Mede hierdoor wordt het nóg drukker op de wegen en het spoor. Tegelijkertijd komen er nieuwe wettelijke regelingen op werkgevers af die een duurzame bedrijfsvoering stimuleren, zoals het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (2024) en de zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto’s (2025). Dit alles heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor jouw bedrijf.

Wat doen wij?

Bij Zuid-Holland Bereikbaar slaan wij en onze partners de handen ineen om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen en hinder zo veel mogelijk te beperken. In Zuid-Holland zijn verschillende infrabeheerders actief, die elk verantwoordelijk zijn voor de renovatie, onderhouden en bouw van hun wegen, bruggen, sporen, tunnels en sluizen. Omdat een deel daarvan verouderd is, moeten deze worden aangepakt om het voor iedereen veilig en bereikbaar te houden, ook in de toekomst. Door die werkzaamheden slim te programmeren en af te stemmen, andere manieren van reizen te stimuleren en de verkeerstromen slim en efficiënt te verdelen, beperken we de hinder zoveel mogelijk. Helemaal voorkomen kunnen we dat niet. Daar hebben we iedereen bij nodig. 

Lees hier meer over ons en wat wij doen.

Wat kan jij doen?

Ook de inzet van werkgevers is cruciaal om te voorkomen dat onze wegen verder dichtslibben. Met een modern mobiliteitsbeleid zorg je er bovendien voor dat je een aantrekkelijke werkgever blijft: veel medewerkers vinden mobiliteit een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Bereid je daarom op tijd voor en bekijk welke werkzaamheden jouw bedrijf raken. Zo kun jij je medewerkers tijdig stimuleren om anders, slimmer en duurzaam reizen. Maak thuiswerken mogelijk, laat ze een e-bike uitproberen voor hun woon-werkverkeer of spreek een persoonlijk mobiliteitsbudget af. Voor deze en meer onderwerpen hebben we allerlei tools en toolboxen ontwikkeld, zodat je vandaag nog aan de slag kunt. Ga voor meer informatie naar stap 2.

 Wil je meer weten over moderne mobiliteitsoplossingen en hoe je die toepast in jouw bedrijf? Dan helpen wij graag. Lees hier over onze op maat werkgeversaanpak en hoe we werken in stap 3. Je kunt direct (kosteloos) contact opnemen met een mobiliteitsadviseur bij jou in buurt.

Zo houden we met elkaar Zuid-Holland in beweging.